OZPNOP
Status

Rada Krajowej Izby Gospodarczej decyzją z dnia 16 grudnia 2010 roku podjęła uchwałę o przyjęciu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców – Niepublicznych Operatorów Pocztowych w poczet Członków KIG.

Zarząd Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2011 roku podjął uchwałę o przyjęciu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców – Niepublicznych Operatorów Pocztowych w poczet Członków Konfederacji.

Władze

Związek w relacjach z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi reprezentują:
Dr Rafał Zgorzelski – Prezes Zarządu Związku, ekspert w zakresie rynku pocztowego
Wiesław Klimaszewski – Wiceprezes Zarządu Związku, ekspert w zakresie rynku pocztowego
Krzysztof Kołpa – Członek Zarządu Związku, Członek Zarządu InPost Sp. z o.o.

Członkowie

Związek skupia podmioty działające w sektorze pocztowym, w tym m.in.: InPost Sp. z o.o., Polską Grupę Pocztową S.A., Polskie Centrum Doręczeniowe „Petrox” czy Avistrans Sp.z o.o.