OZPNOP

Profil

Europejska jakość usług, wysokie standardy obsługi Klienta i konkurencyjne ceny – to kluczowe postulaty Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, walczącego o zrównoważony rozwój sektora pocztowego w Polsce. Gwarantem jakościowej zmiany tego rynku może być jedynie konstruktywna nowelizacja przepisów prawnych.

Kluczowym motywem powołania Związku zrzeszającego niezależnych operatorów pocztowych jest walka o zapewnienie prywatnym firmom uczciwych warunków do konkurowania na rynku. Dążymy do usankcjonowania równego statusu prawnego operatorów działających w tej branży. Głęboko wierzymy, że zmiany przepisów przyczynią się – bez względu na pojawiające się trudności – do rozwoju niezależnych operatorów pocztowych i tym samym do poprawy standardów jakości i atrakcyjności oferowanych usług. Sektor pocztowy – podobnie jak każdy inny – może się rozwijać jedynie w warunkach wolnej konkurencji rynkowej. I o to właśnie zabiegamy. Naszą ideą jest doprowadzenie do jak najszybszego osiągnięcia przez sektor usług pocztowych w Polsce europejskiego poziomu w zakresie świadczonych usług. Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych został powołany w czerwcu 2010 roku przez prywatne firmy pocztowe. Od grudnia 2010 roku Związek jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), w styczniu 2011 roku został również włączony w poczet członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan). Do podstawowych zadań statutowych Związku należy wspieranie inicjatyw o charakterze prawnym i koncepcyjnym, zmierzających do budowy zrównoważonego, konkurencyjnego i silnego rynku pocztowego. OZPNOP pełni również funkcję doradczą dla podmiotów w nim zrzeszonych.

„Regulacje dotyczące rynku pocztowego to bardzo trudna i skomplikowana materia, nawet w krajach dalece bardziej rozwiniętych i zaawansowanych pod względem uwolnienia rynku pocztowego niż Polska. Niejasne i źle sformułowane przepisy rodzą utrudnienia i stanowią barierę rozwoju nie tylko dla poszczególnych firm działających w branży, lecz również dla całego rynku. Możliwości technologiczne, innowacje i atrakcyjne rozwiązania dostępne już na polskim rynku dzięki operatorom niezależnym, takim jak na przykład InPost Sp. z o.o., pozwalają nam dążyć do standardów europejskich. Nie możemy zatem pozwolić, by źle skonstruowane prawo było przeszkodą do wzrostu konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy przekonani, że dzięki determinacji Związku w walce o rynek pocztowy osiągniemy założone cele”.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych – w ramach swojej aktywności rynkowej – będzie dążył do zmiany przepisów prawnych i dostosowania ich do aktualnych realiów gospodarczych.