ZPNOP
Postulaty i zadania Związku

  • Pismo z dnia 19.02.2015 r  ->  

 

  • Konsultacje i współpraca z organami administracji publicznej w zakresie nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529) oraz aktów i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  • Rekomendacje i stanowiska w kwestiach takich jak m.in.:
  • Fundusz kompensacyjny
  • Moc urzędowa potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego wydanego przez operatora wyznaczonego
  • Definicja nadawcy masowego
  • Konkurs na operatora wyznaczonego
  • Dostęp do infrastruktury, placówek i centrów logistycznych operatora wyznaczonego
  • Wyłączne uprawnienie operatora wyznaczonego do przyjmowania przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych oraz z pomocy społecznej