OZPNOP

Funkcje i cele Związku

Wspieranie inicjatyw o charakterze prawnym i koncepcyjnym, zmierzających do budowy zrównoważonego, konkurencyjnego i silnego rynku pocztowego
Współdziałanie z regulatorami rynku i decydentami w zakresie tworzenia regulacji prawnych
Przygotowywanie i zlecanie badań, raportów i analiz rynkowych
Tworzenie i nadzorowanie wysokich standardów jakości usług oferowanych przez nie zależnych operatorów pocztowych zrzeszonych w Związku
Ochrona praw niezależnych operatorów pocztowych
Rola doradcza dla podmiotów zrzeszonych w Związku
Działalność informacyjna i edukacyjna na rzecz konsumentów usług pocztowych we współpracy z mediami