Kontakt
dla mediów

Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy

725 25 09 85
media@pgpsa.pl

Kontakt dla mediów:
Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy
tel. 725 25 09 85
media@pgpsa.pl

24 Lipca 2014

Zbyt krótki czas od nadania przesyłki do terminu rozprawy

Zbyt krótki czas od nadania przesyłki do terminu rozprawy

Zgodnie z obwiązującymi przepisami sąd powinien nadać pismo sądowe z wyprzedzeniem ok. 37 dni przed terminem rozprawy.

Niestety zdarzają się sytuacje, gdy czas od nadania korespondencji sądowej do terminu rozprawy jest zdecydowanie krótszy niż ok. 37 dni. Powoduje to, że obecny operator pocztowy dla sądów i prokuratur, firma PGP, nie ma możliwości dostarczenia informacji do sądu o braku odbioru ich przesyłki lub jej odbioru na krótko przed terminem rozprawy (więcej informacji na temat terminów dostarczania przesyłek w poszczególnych etapach tutaj. Sprawy, w których Sądy nie przestrzegają terminów nadania zostaną prawdopodobnie odroczone, a winą obarczy się operatora, czyli PGP, pomimo że korespondencja ta nie mogła zostać doręczona z zachowaniem terminu rozprawy!

Poniżej przedstawiamy linki do plików zawierających skany listów, w których czas od nadania korespondencji sądowej do terminu rozprawy jest zdecydowanie krótszy niż 37 dni. Zaznaczamy, że są to tylko sytuacje, na które zwrócili uwagę nasi pracownicy, bo nie szukamy ich celowo, nie pokazują więc prawdziwej skali problemu.