Kontakt
dla mediów

Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy

725 25 09 85
media@pgpsa.pl

Kontakt dla mediów:
Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy
tel. 725 25 09 85
media@pgpsa.pl

03 Kwietnia 2014

Statystyki porównawcze z 2013 r.

Statystyki porównawcze z 2013 r.

 

W mediach pojawiło się wiele informacji na temat spadających spraw z wokand z powodu zmiany operatora pocztowego. Są to informacje nieścisłe ponieważ:

 

·      aby móc odpowiedzialnie stwierdzić, że świadczone usługi pogorszyły się lub polepszyły w stosunku do ubiegłego roku/lat, trzeba oprzeć się na danych
i statystykach. Problem polega na tym, że sądy do początku 2014r., czyli do rozpoczęcia obsługi prokuratur i sądów przez PGP, nie prowadziły statystyk dotyczących spadających spraw. Co więcej, nawet jeżeli w niektórych sądach uda się uzyskać informacje na ten temat, to nie można stwierdzić, jaki był ich powód zdjęcia spraw z wokandy. Statystyki otrzymane od sądów tego nie wyszczególniają. Dlatego nie można porównać sytuacji pod tym względem w analogicznych okresach jaknp. luty 2013 versus luty 2014.

·      oceniając pracę PGP nie bierze się punktów odniesienia, czyli nie informuje się o specyfice biznesu pocztowego operującego wielomilionowym wolumenem. Jeżeli sąd informuje, że złożył 170 reklamacji, to nikt nie pyta czy w ubiegłym roku złożonych było więcej czy mniej reklamacji. Bez punktu odniesienie nie ma możliwości rzeczowo ocenić jakichkolwiek danych.

·      Dysponujemy dowodami, że liczba spraw odwoływanych w sądach w roku ubiegłym wynosiła często po kilkaset miesięcznie – załączniki nr. Xxxx poniżej.

·      natomiast informacje, jak wyglądało w praktyce realizowanie przez sądy swoich obowiązków, można znaleźć w załącznikach nr xxxx poniżej, gdzie sądy wzywały strony o potwierdzenie faksem obecności na rozprawie, gdyż Poczta Polska nie doręczała dokumentów na czas.