Kontakt
dla mediów

Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy

725 25 09 85
media@pgpsa.pl

Kontakt dla mediów:
Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy
tel. 725 25 09 85
media@pgpsa.pl

14 Kwietnia 2015

Stanowisko PGP SA w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Polska Grupa Pocztowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) złożyła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej ofertę w konkursie na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025 (dalej „Konkurs”).
Wprawdzie warunki Konkursu uniemożliwiają wyłonienie Spółki jako operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, to Spółka z pełną świadomością złożyła ofertę, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych w dokumentacji Konkursu. Poprzez złożenie oferty Spółka pragnie dać wyraz zainteresowaniu świadczeniem usług powszechnych jako operator wyznaczony. Złożenie oferty stwarza Spółce możliwość udziału w procedurze wyboru operatora wyznaczonego do świadczenia tych usług, pomimo niesprzyjających uwarunkowań prawnych Konkursu. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie są przystosowane do sytuacji, w której następuje zmiana podmiotu pełniącego obecnie obowiązki operatora wyznaczonego na nowego operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych. Trudno tym samym uznać, że spełniają one wymogi wynikające z przepisów unijnych, które nakazują, aby procedura wyboru operatora wyznaczonego oparta była na zasadach przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności.
W ocenie Spółki, dla rozwoju konkurencyjnego rynku, zasadne jest przełamanie monopolu Poczty Polskiej S.A. Niestety przy obecnych warunkach Konkursu zmiana istniejącego stanu rzeczy będzie niezwykle trudna.
Spółka wyraża jednak przekonanie, że przy odpowiednich uwarunkowaniach prawnych Spółka może przejąć obowiązki Poczty Polskiej i zapewnić świadczenie usługi powszechnej o wysokiej jakości, po przystępnych cenach oraz bez subsydiowania swojej działalności dopłatą do kosztu netto. Takie rozwiązanie przyniesie korzyści milionom Polaków, zarówno poprzez zapewnienie większej elastyczności w wyborze podmiotu zapewniającego im usługę powszechną, jak też poprzez znaczące zmniejszenie kosztów świadczenia tych usług. Pamiętać bowiem należy, że Poczta Polska tylko za 2013 r. domaga się ponad 90 milionów złotych dopłaty do świadczenia usług powszechnych m.in. od swoich konkurentów oraz ze środków publicznych i to pomimo znaczącego podwyższenia cen za usługi powszechne. Generowanie starty na usługach powszechnych, przy jednocześnie wysokich cenach Poczty Polskiej jest zjawiskiem na które nie można pozwolić. Praktyka rynku pocztowego pokazuje, że wszędzie tam gdzie jest konkurencja, ceny (w tym ceny Poczty Polskiej) spadają, a jakość usług rośnie.
Z powyższych przyczyn Spółka podjęła decyzję, aby złożyć ofertę w Konkursie i dążyć do otrzymania statusu operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej.

Więcej informacji:
Wojciech Kądziołka, Rzecznik Prasowy PGP SA,
Tel. 725 250 985, e-mail: wojciech.kadziolka@pgpsa.pl