Kontakt
dla mediów

Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy

725 25 09 85
media@pgpsa.pl

Kontakt dla mediów:
Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy
tel. 725 25 09 85
media@pgpsa.pl

04 Kwietnia 2014

Skuteczne doręczenie przesyłki

Skuteczne doręczenie przesyłki

Procedura skutecznego doręczenia, czyli kiedy przesyłkę z sądu uznaje się za dostarczoną
i ile wcześniej sądy powinny ją nadawać

Kto może odebrać przesyłkę?

Przesyłkę z sądu może odebrać adresat tejże przesyłki lub osoba uprawniona do jej odbioru – na przykład dorosły domownik, przedstawiciel ustawowy czy pełnomocnik. Jeśli zatem sąd wysyła Kowalskiemu Janowi wezwanie na rozprawę, to przesyłkę może odebrać zarówno Kowalski Jan, jak i dorośli domownicy obecni w tym czasie w miejscu jego zamieszkania, choć od tej generalnej zasady są wyjątki.

Co się stanie, gdy nie będzie nikogo w domu do odebrania przesyłki?

Jeśli z kolei doręczyciel nie zastanie ani Kowalskiego Jana, ani dorosłych domowników pod wskazanym na przesyłce adresem, to umieszcza w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki,
tj. awizo przesyłki. Na awizo znajduje się numer przesyłki, adres oraz dokładne godziny
i dni funkcjonowania danego Punktu Obsługi Klienta, w którym można przesyłkę odebrać. Do odbioru przesyłki sądowej nie wystarczy zwykłe upoważnienie, konieczne jest bowiem pełnomocnictwo pocztowe. Kwestie pełnomocnictwa pocztowego regulują przepisy ustawy Prawo pocztowe.

Przesyłka w Punkcie Obsługi Klienta lub w Punkcie Awizo oznaczonym logo PGP i InPost, pod wskazanym na awizo adresem, będzie czekać na Kowalskiego od 14 do 16 dni
– w zależności od rodzaju postępowania. W tym czasie, doręczyciel ponownie zjawia się pod domem Kowalskiego i dostarcza zawiadomienie powtórne. Dokładnie tak samo,
jak w przypadku Poczty Polskiej, przesyłki sądowe są awizowane dwukrotnie. Łączny termin na odebranie korespondencji wynosi 7 dni po pierwszym awizo i 7 dni po drugim awizo (łączne terminy mogą się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju postępowania). Na druku zaznacza się, czy awizo jest pierwsze, czy powtórne.

Z jakim wyprzedzeniem sądy powinny wysyłać przesyłki, aby adresat mógł ją odebrać
w czasie przewidzianym przez prawo?

Operator Pocztowy praktycznie całość korespondencji doręcza w terminie do 5 dni roboczych od chwili odebrania od nadawcy, z czego zdecydowaną większość w pierwszych dwóch, trzech dniach. Jeżeli odbiorca  nie odebrał korespondencji np. nie było go w domu, doręczyciel musi zostawić awizo. Okres awizacji wynosi w zależności od sprawy od 14 do 16 dni. Następnie, jeżeli przesyłka nie zostanie podjęta, operator ma kolejne 7 dni  roboczych na jej zwrot do nadawcy. Ten termin – razem ok. 30 dni – to tzw.  termin skutecznego doręczenia. Sąd zgodnie z ustawą ma obowiązek uwzględnić je wysyłając korespondencję. Dodatkowo Sąd zgodnie z przepisami ma obowiązek poinformować strony postępowania na 7 dni przed rozprawą, a także podjąć niezbędne kroki w przypadku, gdy okazuje się, że rozprawa nie może się odbyć w terminie (np. zawiadomić strony o odwołaniu rozprawy). Daje to razem około 37 dni kalendarzowych i z takim wyprzedzeniem korespondencja powinna być wysyłana z sądów.