Kontakt
dla mediów

Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy

725 25 09 85
media@pgpsa.pl

Kontakt dla mediów:
Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy
tel. 725 25 09 85
media@pgpsa.pl

04 Kwietnia 2014

Odpowiedzialność za statystyki w miesiącu styczniu

Biorąc pod uwagę terminy skutecznego doręczenia (patrz poniżej), nie było fizycznej możliwości, aby w miesiącu styczniu rozprawy były odwoływane z powodu błędów Polskiej Grupy Pocztowej, która rozpoczęła świadczenie usług dla Sądów z dniem 1 stycznia 2014 r. (pierwsze przekazy medialne o odwoływaniu rozpraw z winy PGP pojawiły się w połowie stycznia). Korespondencja dla odwoływanych w miesiącu styczniu rozpraw była wysyłana
w listopadzie i grudniu 2013 roku, kiedy operatorem pocztowym była Poczta Polska.

 

 

Operator Pocztowy ma 5 dni roboczych na dostarczenie przesyłki od chwili odebrania
od nadawcy. Jeżeli odbiorca  nie odebrał korespondencji np. nie było go w domu, doręczyciel musi zostawić awizo. Okres awizacji wynosi w zależności od sprawy od 14 do 16 dni. Następnie, jeżeli przesyłka nie zostanie podjęta, operator ma kolejne 7 dni  roboczych na jej zwrot do nadawcy. Ten termin – razem ok. 30 dni – to tzw.  termin skutecznego doręczenia. Sąd  zgodnie z ustawą ma obowiązek uwzględnić je wysyłając korespondencję. Dodatkowo Sąd zgodnie z przepisami ma obowiązek poinformować strony postępowania na 7 dni przed rozprawą. Daje to razem 37 dni i z takim wyprzedzeniem korespondencja powinna wychodzić z sądów.