Kontakt
dla mediów

Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy

725 25 09 85
media@pgpsa.pl

Kontakt dla mediów:
Wojciech Kądziołka
Rzecznik prasowy
tel. 725 25 09 85
media@pgpsa.pl

18 Sierpnia 2015

E-sąd w Lublinie w 2014 roku złożył więcej reklamacji do PP niż do PGP i InPost

Sąd rejonowy w Lublinie, który jako sąd zajmujący się elektronicznymi pozwami z całego kraju rozpatruje rocznie najwięcej spraw w Polsce, w 2014 roku złożył do Poczty Polskiej 61 480 reklamacji, a do Polskiej Grupy Pocztowej i InPost tylko 45 203 reklamacje. Oznacza to, że chociaż więcej korespondencji obsługiwała Polska Grupa Pocztowa, więcej reklamacji trafiło do Poczty Polskiej.

"Od początku realizacji kontraktu podkreślaliśmy, że aby ocenić jak Polska Grupa Pocztowa i InPost realizują kontrakt na rzecz sądów
i prokuratur, trzeba porównać liczbę składanych reklamacji rok do roku. Dane uzyskane z e-sądu pokazują, żejesteśmy lepsi od Poczty Polskiej w jakości świadczonych usług, a liczba reklamacji - od kiedy realizujemy kontrakt - istotnie spadła"
– powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu PGP S.A.

Lubelski e-sąd, jako jedyny sąd w kraju jest w pełni skomputeryzowany od początku działalności, co pozwala na porównanie historycznych dnych o składanych reklamacjach
u operatorów pocztowych:

- w 2012 r. złożono 116 341 reklamacji (usługi pocztowe świadczyła Poczta Polska S.A.)

- w 2013 r. złożono 80 452 reklamacje (usługi pocztowe świadczyła Poczta Polska S.A.)

- w 2014 r. złożono 61 48O reklamacji do Poczty Polskiej S.A. i 45 2O3 złożonych reklamacji do PGP S.A. (usługi pocztowe świadczyła Polska Grupa Pocztowa S.A.

- w I półroczu 2015 r. złożono 21 648 reklamacji (usługi pocztowe świadczy Polska Grupa PocztowaA.)

"Poczta Polska nie może pogodzić się z myślą, że jesteśmy od niej lepsi i za wszelką cenę próbuje zakwestionować naszą pozycję na rynku. Cyfry mówią jednak same za siebie. Te dane to dowód na to, że jakość usług pocztowych może być i jest lepsza, gdy operatorem kontraktu jest sprawnie działająca firma. To także potwierdzenie, że uwolnienie każdego rynku, na którym wcześniej niepodzielnie panował monopolista, jest dobre dla tego rozwoju tego sektora, co przekłada się na niższe ceny i lepszą jakość świadczonych usług"
– skomentował Witold Szczurek.

Prezes Szczurek dodał, że mając na względzie dane z lubelskiego e-sądu, jasnym jest dlaczego Poczta Polska nie chciała się poddać audytowi - proponowanemu przez PGP w 2014 roku - który miał sprawdzić jakość usług świadczonych przez obu operatorów. "Poczta Polska nie mogła nie wiedzieć, jaka jest faktyczna liczba reklamacji, a podczas audytu te dane trafiłyby do wiadomości publicznej znacznie wcześniej" - podkreślił.

Polska Grupa Pocztowa i InPost są operatorami korespondencji na rzecz sądów i prokuratur od
2 stycznia 2014 roku. Kontrakt został zawarty na okres 2 lat. Od początku kontraktu do końca lipca 2015 roku firmy obsłużyły ponad 144 mln przesyłek.Polska Grupa Pocztowa i InPost są jedynymi operatorami pocztowymi w Polsce, którzy posiadają działający i przetestowany system Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO)wdrożony we wszystkich sądach w kraju.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podają, że dzięki EPO średni czas obiegu informacji o przesyłkach skrócił się z 18,4 dnia do 6,7 - co wpływa m.in. na zmniejszenie liczby odroczonych postępowań. "Nie wyobrażamy sobie dziś, by zwycięzca kolejnego postępowania mógł nie gwarantować takiej usługi" – powiedział, cytowany przez dziennik Puls Biznesu, wiceminister sprawiedliwości[1] Wojciech Hajduk.

EPO całkowicie zastępuje tzw. „zwrotki”, czyli papierowe formularze, które po odebraniu korespondencji trzeba wypełnić i wysłać do nadawcy. Od strony technicznej EPO działa w ten sam sposób. Różnica polega na tym, że zamiast na papierowym potwierdzeniu odbioru, adresat podpisuje się na dedykowanym urządzeniu elektronicznym. Za jego pośrednictwem informacja o odbiorze korespondencji on-line, w czasie rzeczywistym trafia od razu do komputera prowadzącego sprawę sędziego. Cała operacja w sposób rewolucyjny przyspiesza obrót korespondencją sądową i trwa zaledwie kilkanaście sekund wobec kilkunastu dni, jakich potrzebuje papierowe potwierdzenie odbioru.

EPO to rozwiązanie wychodzące naprzeciw nie tylko sądom, ale i innym instytucjom zainteresowanym sprawnym i szybkim doręczeniem korespondencji wymagającej potwierdzenia odbioru. Na początku roku do użytkowników EPO dołączyła firma PLAY, będąca jednym z liderów polskiego rynku telefonii mobilnej. PGP wygrała również przetarg ogłoszony przez wojewódzką komendę Policji w Lublinie i dostarcza listy z 52 komend w województwie lubelskim.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru zostało laureatem konkursu Innowacja Roku 2014. Projekt EPO został bardzo wysoko oceniony przez kapitułę konkursu - jako innowacja, która ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie rynku i klientów prawie wszystkich sektorów gospodarki. Program Innowacje Roku realizowany jest pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Centrum Innowacji FIRE.

Polska Grupa Pocztowa jest jednym z technologicznych liderów polskiego rynku pocztowego, świadczącym usługi doręczania na terenie Polski i wszystkich krajów należących do Światowego Związku Pocztowego. W swoim procesie doręczeniowym PGP wykorzystuje najnowocześniejsze linie sortownicze. Cały proces wspomagany jest przez system informatyczny, rejestrujący codzienny ruch przesyłek. Umożliwia to ich śledzenie na każdym etapie dystrybucji i pozwala na bieżące rozliczanie poszczególnych operacji.

W grudniu 2014 InPost największy prywatny operator pocztowy w Polsce sfinalizował przejęcie 100% akcji Polskiej Grupy Pocztowej SA (PGP). Spółki zintegrowały swoje struktury operacyjne, a formalne przejęcie akcji stanowiło ostatni etap w procesie akwizycji PGP. Tym samym zwiększy się potencjał obsługi korespondencji przez InPost, w tym także w zakresie kontraktów publicznych. PGP pozostanie jednak oddzielną spółką i marką dedykowaną dla klienta biznesowego, wymagającego zaawansowanych usług pocztowych.

[1] Źródło: Puls Biznesu 15-06-2015