Profil firmy

Polska Grupa Pocztowa S.A. rozpoczęła swoją
działalność w sierpniu 2006 roku.

Polska Grupa Pocztowa S.A. już od blisko dekady z powodzeniem działa na rynku pocztowym.

Polska Grupa Pocztowa powstała w 2006 roku. Od początku istnienia konsekwentnie wdraża strategią rozwoju opierającą się na dostarczania nowoczesnych usług pocztowych. Odpowiada na zapotrzebowanie klientów na szybkie, elastyczne i nowatorskie usługi. Celem firmy jest demonopolizacja rynku pocztowego zgodnie z wymaganiami wolnej konkurencji i dyrektywami Unii Europejskiej. Od początku 2014 roku PGP S.A. jest jedynym podmiotem, który dostarcza przesyłki dla sądów i prokuratur w Polsce.

PGP S.A. powołała Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Organizacja ta jest związkiem pracodawców i zrzesza prywatnych operatorów świadczących usługi pocztowe. Kluczowym motywem powołania Związku zrzeszającego niezależnych operatorów pocztowych jest walka o zapewnienie prywatnym firmom uczciwych warunków do konkurowania na rynku.