Poczta innowacyjna
Nie chcemy równać do standardów
— wolimy je wyznaczać

Z tego powodu sięgamy po innowacyjne rozwiązania, które pomagają nam pracować jeszcze szybciej, dokładniej i bezpieczniej. W swoim procesie doręczeniowym PGP wykorzystuje najnowocześniejsze linie sortownicze. Cały proces wspomagany jest przez system informatyczny rejestrujący bieżący ruch przesyłek. Umożliwia to ich śledzenie na każdym etapie dystrybucji i pozwala na bieżące rozliczanie poszczególnych akcji. Zautomatyzowany proces sortowania korespondencji umożliwia ciągłe skanowanie przesyłek i nanoszenie dodatkowych cech identyfikacyjnych. W celu zabezpieczenia procesu doręczeniowego PGP stosuje system monitoringu doręczycieli. Każdy kurier wychodzący w rejon doręczeniowy wyposażony jest w urządzenie GPS, które umożliwia bieżącą weryfikację jego pracy i podnosi skuteczność procesu doręczeniowego.

W celu zabezpieczenia procesu doręczeniowego PGP stosuje system monitoringu doręczycieli.
Każdy kurier wychodzący w rejon doręczeniowy wyposażony jest w urządzenie GPS, które umożliwia bieżącą weryfikację jego pracy i podnosi skuteczność procesu doręczeniowego.