EPO
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

 

EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru) służy do odnotowywania stanu doręczenia przesyłek nadawanych przez jednostki wymiaru sprawiedliwości za zwrotnym poświadczeniem odbioru w formie elektronicznej, a nie za pomocą tzw. żółtej kartki. Podstawowym celem realizacji projektu jest skrócenie czasu trwania rozpoznawania spraw sądowych poprzez przyspieszenie cyklu obiegu korespondencji między sądem a uczestnikami postępowań sądowych.

Korzyści z uruchomienia systemu EPO:

nie ma potrzeby drukowania (wypełniania) i aplikowania ZPO (zastępuje je zapis w systemie, wydruk odpowiedniego formularza wykonuje operator pocztowy)
nadawca ”widzi” w systemie kolejne stany doręczania przesyłki wraz z datami i operatorami (jednostkami organizacyjnymi operatora ) dokonującymi zapisów w systemie natychmiast po wystąpieniu określonego zdarzenia (doręczenie, pozostawienie awizo, zwrot do nadawcy itp.)
nadawca otrzymuje informacje o doręczeniach, skracając cykl obiegu korespondencji średnio o 14 dni

Korzyści dla postępowań sądowych:

 sprawy nie są odraczane z powodu braku informacji o doręczeniach
przyspieszenie wielu czynności np. uprawomocnianie orzeczeń
możliwość planowania czynności w sprawach (zarządzania czasem)
w końcowym efekcie – skrócenie czasu trwania postępowań sądowych

POLSKA GRUPA POCZTOWA S.A.
została laureatem Konkursu Innowacja Roku 2014

Polska Grupa Pocztowa S.A. wprowadziła na polski rynek pocztowy Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) – teleinformatyczne rozwiązanie zastępujące, pochodzące jeszcze z XIX w., papierowe zwrotne potwierdzenie. Rozwiązanie zostało nagrodzone tytułem Innowacja Roku 2014.

Zastosowanie EPO pozwala na skrócenie i zautomatyzowanie procesów pocztowych, co przekłada się na wymierne korzyści, zwłaszcza dla nadawców korespondencji masowej. Od strony technicznej jego obsługa jest bardzo prosta i nie wymaga od adresata korespondencji dodatkowych czynności, w porównaniu z dotychczasowym, tradycyjnym potwierdzeniem odbioru. Zamiast na papierowej „zwrotce” odbiorca podpisuje się na urządzeniu elektronicznym, skąd on-line informacja o odbiorze korespondencji wędruje do nadawcy. Tak złożony podpis jest pod względem formalno-prawnym równoważny z tym złożonym na papierowym potwierdzeniu.

Nadawca korespondencji jest również informowany o tym, że doręczyciel nie zastał odbiorcy pod wskazanym adresem i zostawił awizo. Elektroniczne terminale EPO są również zainstalowane w punktach awizacyjnych, z których po odbiorze przesyłki, informacja również wędruje on-line do nadawcy.