Polska Grupa Pocztowa wzywa Pocztę Polską do poddania ocenie przez niezależnego audytora jakości wykonywania przez nią kontraktu dla sądów i prokuratur w latach 2012 i 2013. PGP deklaruje, że także podda się niezależnej ocenie audytora tak, aby opinia publiczna dostała rzetelną ocenę jakości wykonywanego kontraktu. Audytor ma zostać wybrany wspólnie przez obie firmy.

„Od początku realizacji kontraktu dla sądów i prokuratur jesteśmy celem niemerytorycznych ataków Poczty Polskiej. Czas powiedzieć Poczcie Polskiej sprawdzam. My nie mamy nic do ukrycia i chętnie poddamy się niezależnemu audytowi, który pokaże jak wygląda realizacja kontraktu przez PGP. Liczę, że Poczta Polska nie będzie się obawiać oceny audytora i podejmie rękawicę” – powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu PGP S.A.

PGP deklaruje, że jeżeli audytor wykaże, że jakość świadczonych przez PGP usług jest gorsza niż jakość usług Poczty Polskiej w latach poprzednich przekaże 1 mln zł dla zwalnianych przez Pocztę Polską w tym roku ponad 4 tysięcy pracowników. PGP oczekuje, że Poczta Polska także zadeklaruje przekazanie na wybraną przez PGP fundację dobroczynną kwotę 1 mln zł, jeżeli audyt okaże się dla Poczty Polskiej niekorzystny. Więcej – tutaj