Polacy coraz częściej korzystają z usług pocztowych – wynika z raportu UKE

Wbrew powszechnemu mniemaniu rynek usług pocztowych w Polsce ma bardzo duże perspektywy.Ilość przesyłek pocztowych na jednego mieszkańca wzrosła w 2013 roku do 54,2 z 51,9 w roku 2012. Także wartość polskiego rynku usług pocztowych wzrosła do 7,4 mld zł z 5,8 rok wcześniej, choć jest to także związane ze zmianą definicji paczki pocztowej oraz zaliczeniem przesyłek kurierskich do katalogu usług pocztowych.

Co ciekawe UKE wskazuje w swym raporcie, że operator wyznaczony (Poczta Polska) zrealizował w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2013 prawie 2 mld usług pocztowych za blisko 5 mld zł, z czego tylko 0,8 mld stanowiły usługi powszechne, ale przyniosły operatorowi aż 3,3 mld zł przychodów.

„Te liczby zadają kłam twierdzeniom Poczty Polskiej, że usługi powszechne są nierentowne. Jest wręcz przeciwnie, Poczta Polska z tytułu posiadania pozycji monopolistycznej na znacznym obszarze rynku pocztowego czerpie z tego tytułu pokaźne zyski w postaci renty monopolistycznej, ze szkodą dla konsumentów i przedsiębiorstw korzystających z usług monopolisty” – powiedział Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy PGP S.A.

UKE w swoim raporcie wyraźnie wskazuje, że Poczta Polska mimo posiadania olbrzymiego atutu w postaci ogólnopolskiej sieci placówek pocztowych nie korzysta z niego. Rozległa sieć pocztowa mogłaby być dla operatora wyznaczonego dodatkowym źródłem przychodów w chwili udostępnienia jej innym operatorom. Poczta Polska jednak odmownie odpowiada na propozycje Niepublicznych Operatorów Pocztowych w zakresie udostępniania placówek. Mimo, że operatorzy pocztowi m.in. z Belgii, Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Malty, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii oraz Węgier uczynili z tego istotne źródło przychodów. Więcej - tutaj