PGP udostępniła sądom system automatycznego generowania kodów R

 

PGP S.A. udostępniła sądom elektroniczny system drukowania kodów R na korespondencji – jako dodatkowy, nadprogramowy i nieodpłatny element w ramach realizacji kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Oprogramowanie jest gotowe, szybkość wdrożenia będzie zależała od sprawnej instalacji systemu przez sądy. W niektórych sądach apelacyjnych program już został wdrożony, jest w pełni sprawny i funkcjonalny. Więcej – tutaj