W sytuacjach, w których nie jest możliwy osobisty odbiór awizowanej korespondencji, możemy do tej czynności upoważnić inną osobę w formie pełnomocnictwa pocztowegoPrzesyłki z sądów powszechnych i prokuratur mogą wywierać dalekosiężne skutki dla ich odbiorców, w związku z tym, zasadą jest, iż wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa pocztowegopełnomocnictwo udzielane na zasadach ogólnych, nie znajduje w ich przypadku zastosowania. Jedyny wyjątek w tej materii stanowi postępowanie cywilne, w przypadku którego możliwe jest umocowanie – na podstawie pełnomocnictwa pocztowego – wyznaczonej przez adresata osoby do odbioru przesyłki z sądu oraz prokuratury, w placówce operatora pocztowego. Więcej - tutaj