Koniec monopolu Poczty na przesyłki sądowe

Przy okazji ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania karnego wprowadzono przepis, który spowoduje rzeczywiste uwolnienie rynku przesyłek sądowych, przynajmniej w sprawach karnych”
- To fundamentalna zmiana zarówno dla obywateli w kraju, jak i wielomilionowych rzesz Polaków przebywających czasowo za granicą” – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” dr Rafał Zgorzelski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.
Tłumaczy, że uczestnik postępowania karnego będzie mógł z zachowaniem wymaganego przez prawo terminu, jeżeli oczywiście przed jego upływem pismo zostanie nadane, powierzyć swoją przesyłkę do doręczenia dowolnej placówce pocztowej każdego operatora pocztowego świadczącego usługę na przykład listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.