Polska Grupa Pocztowa zakończyła wdrożenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru we wszystkich sądach dwóch apelacji: krakowskiej i białostockiej. Na potrzeby 65 sądów obu apelacji będzie pracowało blisko 1000 doręczycieli wyposażonych w elektroniczne terminale, a awizowaną korespondencję będzie można odebrać w aż 500 punktach awizacyjnych.

„To duży krok w kierunku objęcia usługą EPO terenu całego kraju. Mimo, że umowa zobowiązuje nas do wprowadzenia EPO do połowy 2015 roku, deklarowaliśmy, że chcemy zakończyć ten proces znacznie wcześniej”powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu PGP S.A.

EPO to nie tylko mniejsze rachunki za wysłanie potwierdzenia odbioru, gdyż w wersji elektronicznej jest ono tańsze od wysłania tradycyjnej tzw. papierowej. zwrotki. „Szacujemy, że po wdrożeniu EPO sądy zaoszczędzą setki tysięcy roboczogodzin i będą mogły przenieść pracowników obsługujących korespondencję do innych zadań” – wyjaśnia Szczurek.

Dodał, że od strony organizacyjnej Polska Grupa Pocztowa jest gotowa na wdrażanie EPO w kolejnych apelacjach. „Czekamy na końcowe uzgodnienia z naszymi partnerami i sądzę, że kolejne informacje o wdrożeniach EPO powinny pojawić się dość szybko” – powiedział.

„W sądach okręgowych i rejonowych apelacji krakowskiej, w których EPO zostało wdrożone wcześniej niż w pozostałych sądach w kraju, już obserwujemy znaczne przyspieszenia obrotu korespondencji sądowej. To znaczne ułatwienie zarówno dla szeregowych pracowników, sekretariatów sądowych, jak i doskonałe narzędzie podnoszące efektywność pracy samych sądów. W apelacji białostockiej i krakowskiej, gdzie wdrożono pilotażowo system elektronicznego poświadczenia odbioru przesyłek pocztowych, ilość elektronicznych zwrotek znacznie wzrosła. O ile w pierwszym tygodniu lipca 2014 roku było ich 1792, to w ostatnim tygodniu już 19694. Wskazać należy, że dotyczy to jedynie doręczeń w sprawach cywilnych, bo w sprawach karnych ten system doręczeń będzie możliwy po zmianie przepisów” – powiedział Wojciech Dziuban,rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Historia EPO w Polsce rozpoczęła się na początku lutego 2014 roku. Polska Grupa Pocztowa w zaledwie miesiąc od rozpoczęcia realizowania kontraktu na rzecz sądów i prokuratur rozpoczęła testowe wdrożenie tego systemu w sądach w Białymstoku. Już w fazie testowej system ten znacznie przyspieszył i usprawnił pracę sądów w zakresie obsługi korespondencji sądowej.

Dzięki zastosowaniu elektronicznych terminali obrót korespondencją sądową po wprowadzeniu EPO jest krótszy nawet o kilkanaście dni. Czas liczony od ekspedycji korespondencji z Sądu do zarejestrowania potwierdzenia EPO w systemie Sądu:

·         dla przesyłek doręczonych (81% wolumenu) – średni czas obiegu to 1,5 dnia

·         dla przesyłek awizowanych, wydanych (15% wolumenu) – średni czas obiegu 5 dni

·         dla przesyłek zwróconych (błędny adres ect.) (1%) – średni czas obiegu 2,4 dnia

·         dla przesyłek awizowanych, nie podjętych w terminie (3%) – średni czas obiegu 19 dni

Polska Grupa Pocztowa jest jednym z technologicznych liderów polskiego rynku pocztowego, świadczącym usługi doręczania na terenie Polski i wszystkich krajów należących do Światowego Związku Pocztowego.

W swoim procesie doręczeniowym PGP wykorzystuje najnowocześniejsze linie sortownicze. Cały proces wspomagany jest przez system informatyczny rejestrujący codzienny ruch przesyłek. Umożliwia to ich śledzenie na każdym etapie dystrybucji i pozwala na bieżące rozliczanie poszczególnych operacji. Od stycznia 2014 roku Polska Grupa Pocztowa jest operatorem pocztowym realizującym przesyłki dla polskich sądów i prokuratur.